Reiz dzīvoja Šuvēja. Caurām dienām viņa čakli strādāja, šūdinādama kleitas, jaciņas, bikšeles un cepurītes, jo šuva viņa no sirds un pasūtījumu viņai netrūka. Kādu vakaru, pagalam piekususi, Šuvēja aizmiga ar adatu rokās.

...un sapnī pie viņas atnāca Eņģelis.

«Esmu sūtīts piepildīt Tavu vissirsnīgāko vēlēšanos,» Eņģelis teica.

«Visvairāk es vēlētos, lai mani pirksti un acis nekad nepiekustu un es varētu uzšūt vēl daudz, daudz skaistu drēbīšu,» mirkli domājusi, bilda Šuvēja.

«Tad es došu tev savu pogu. Katrs apģērbs, pie kā tu to piešūsi, atklās mazajā valkātājā kaut ko no eņģeļa, un gandarījums par to dos tev arvien jaunu sparu. Katru rītu tavā pogu lādītē būs atkal jauns eņģeļpogu krājums, un kamēr darbs tev nesīs prieku, tas neizsīks,» teica Eņģelis, un viņa sejā rotājās kluss smaids.