Hide Main content block

Ideālā Valsts

Neskatoties uz Cilvēka Radošo garu un milzīgo potenciālu - Ideālās Valsts NAV. Tiek minēti daudzi bubuči, "Ideālā Valsts" vēlas ar piemēriem nodemonstrēt, ka tam ir tikai un vienīgi 1 iemesls - Arogance. Akūti Hroniska nespēja daudzpusīgi iedziļināties, mācīties un pašatīstīties....

Masu informācijas līdzeklis "Ideālās Valsts" apskatīs daudz dažādus piemērus, dažādās jomās, bet patreiz, lai nodemonstrētu Aroganci un tās ietekmi uz Sabiedrību, izvēlējāmies Medicīnas tēmu un vienu konkrētu procedūru, par kuru Nobela laureāts Medicīnā, saņemot balvu teica -

Mēs esam veidoti tā, ka NEKAD nedrīkstam saņemt proteīnus asinīs, kas nav modificēti kunģa un zarna trakta sulās.Katru reizi kad svešais proteīns ar varu tiek ievadīts savādāk, organisms cieš un sāk aizsargāties/pretoties. Šī pretestība izpaužas, kā paaugstināta jūtība, sava veida sacelšanās pret atkārtotu injekciju, kas varētu būt letāla. Pirmās injekcijas laikā, organisms neko tādu negaidīja un nepretojās. Atkārtotas injekcijas laikā, organisms apstādina aizsardzību un atbild ar anafilaktisko šoku..

1 year ago
237
Ideālā Valsts un Mehāniskā Cilvēcība Nav AntiVakcinācijas projekts vai pārstāvis

Kā kaislīgs smēķētājs, stipras kafijas/tējas dzērājs nekad nestaigās ar baltiem zobiem, veltot 5 minūtes zobu tīrīšanai ik pēc 4 gadiem, tā Tauta nekad nedzīvos Taisnīgā, sakārtotā un Brīvā Valstī, veltot Valsts attīstībai 5 minūtes, ik pēc 4 gadiem nobalsojot Vēlēšanās.
Lai izveidotu "Ideālo Valsti", sākumā ir jāsaprot, kāpēc neskatoties uz Cilvēka Radošo garu un milzīgo potenciālu - Ideālā Valsts ir tikai konceptu līmenī.
Tiek apgalvots, ka Latvija nav izveidojusies, jo to vada bijušie komunisti. Tiek nosaukti daudz dažādi "Bubuči" - Putins, kukuļošana, Obama, ES, globālisti, sātanisti, banksteri, masoni, neokoni, nacisti utt
Nenoliedzot, ka visi šie nosauktie un citi nenosauktie apstākļi tiešā un netiešā veidā ietekmē Latvijas attīstību, tomēr par galveno un vienīgo iemeslu, tam, ka nav izveidota "Ideālā Valsts", "Ideālā Valsts" vēlas ar piemēriem nodemonstrēt, ka tam ir tikai un vienīgi 1 iemesls - Arogance.

Arogance - akūti hroniska nespēja daudzpusīgi iedziļināties, mācīties un pašatīstīties,  jautājumos, kas ir ārpus personīgajām zināšanām un vai pārliecību, kas noved pie tā, ka Sabiedrībai sastāvot no šādien Indivīdiem un tiem vadot Sabiedrību, tā arī stāv uz vietas un vai degradējas.

Patiesība IR Viena un Viss no kaut kā sastāv. Arī Patiesība, kas ir Viena.
Kā saules sistēma sastāv no planētām, mēnešiem, meteorītiem un citām sīkām sastāvdaļām. Tā arī Dievs no kaut kā sastāv.
Nav svarīgi, kā Tu to apzīmē - Dievs, Radītājs vai Visvarenais. Tas tieši tāpat, kā viss, sastāv no kaut kā. Arī patiesība sastāv no daudzām dažādām sastāvdaļām.
Patiesība sastāv no daudz dažādiem Struktūrelementiem. Struktūrelements sastāv no sastāvdaļām.
Sastāvdaļas var būt daļa no citiem Struktūrelementiem un vai daļa no sastāvdaļu sastāvdaļām.
Struktūrelementi un to sastāvdaļas savas savstarpējās saites sāka veidot, vienā vai otrā tālākā/tuvākā Pagātnes punktā un iestiepjoties mūsdienās, savstarpēji mijiedarbojoties dažādos līmeņos arī veido - Patiesību.
Sabiedrība ir viena - tā sastāv no daudz dažādiem Struktūrelementiem. Struktūrelements sastāv no sastāvdaļām.
Sastāvdaļas var būt daļa no citiem Struktūrelementiem un vai daļa no sastāvdaļu sastāvdaļām.
Struktūrelementi un to sastāvdaļas savas savstarpējās saites sāka veidot, vienā vai otrā tālākā/tuvākā Pagātnes punktā un iestiepjoties mūsdienās, savstarpēji mijiedarbojoties dažādos līmeņos arī veido - Sabiedrību.
Cilvēks ir Sabiedrības Struktūrelements. Cilvēka potenciālie Talanti un Iekšējās pasaules sastāvs - zināšanas, prasmes, pieredzes, uzskati, morāle, mērķi - Cilvēka sastāvdaļas.
Cilvēka PsihoFizioloģiskās uzbūves dēļ un tas kurā vidē Indivīds piedzima un attīstījās nosaka to, kuras patiesības sastāvdaļas nesējs viņš būs. Ne Patiesības, bet Patiesības sastāvdaļas.
Likumdošana, Konstitūcija/Satversme un citi likumdošanas akti, pastāv tikai tāpēc, ka Sabiedrībā, vienmēr bija, ir un būs Cilvēki, kas attiecībā pret saviem līdzcilvēkiem izturējās, tā, kā negribētu, lai izturas pret viņu pašu.
AIUAARNS - Automātiska Informācija Uzņmšanas, Apstrādes, Atbildes Reakciju Nodrošināšanas Sistēma. Patreiz dēvē - Psihe.
AIUAARNSa uzbūves, satura un darbības mehānismu dēļ:
1)Indivīds ir Patiesības Sastāvdaļu nesēji. Ne Vienas veselas Patiesības, bet Patiesības daļiņas;
2)Indivīds Patiesības Sastāvdaļu - uztver to, kalpo tai un cīnās par to, kā par - Patiesību;
Ir Indivīdi un Indivīdu grupas, kuru rīcībā ir vairāk Patiesības daļiņas un kuru AIUAARNSa uzbūves, satura un darbības mehānismu dēļ - tie Manipulē ar citiem sabiedrības locekļiem, lai risinātu savas problēmas un vai sasniegtu savus Mērķus.
Dieva viena no daudzajām sastāvdaļām ir Cilvēka Ķermenī ar AIUAARNS (Psihi) iedzimusi Dieva sastāvdaļiņa - Dzīvība.
Cilvēka Fizioloģija un AIUAARNS (Psiholoģija) ir tik pat mehāniskas dabas, kā pulkstenis ir. Dzīvība Nav.
Ppsihe (AIUAARNS) ir atsevišķa orgānu un orgānu sistēmas, kas nodarbojas ar sev specifisku uzdevumu risināšanu. Tieši tāpat, kā fiziskajā ķermenī orgāni un orgānu sistēmas risina specifiskus uzdevumus, tā Psihes sastāvā esošie orgāni un orgānu sistēmas risina citus specifiskus uzdevumus. Ja Fizioloģiskā ķermeņa orgāni un orgānu sistēmas funkcionē un darbojas peteicoties noteiktas proporcijas bioķīmisku vielu, tad Psihe (tās orgāni un orgānu sistēmas) darbojas balstoties uz informāciju. Psihes izpausmes, kā - uzvedība, sajūtas, jūtas, mērķi, motivācija, ētikskās normas utt ir atkarīgas tikai un vienīgi no informācijas, kas ir nogulsnējusies smadzeņu neironos. Informācija ir plašākā kontekstā sevī ietverot ne tikai vārdus, terminus, apzinātās lietas, bet arī iemācīto rīcību, kā rīkoties noteiktās situācijās, iegūto pieredzi utt.
300+ gadus atpakaļ, noteikti Cilvēki ar savu iekšējo Pasauli - zināšanām, mērķiem, pieredzi un problēmām panāca biznesa risinājumu, kas bija izdevīgs konkrētiem cilvēkiem, bet ne tautai, kas dzīvoja tajā brīdī šajā Valstī un izmntoja šo biznesa risinājumu. Tas bija un pat līdz šodienai ir pasakaini izdevīgs bizness. Tā spēks ir tāds, ka ar tā palīdzību var regulēt Valstīs esošos procesus un panākt sev nepieciešamos lēmumus, jo no šiem cilvēkiem ir atkarīgs, kas paēdīs - eksistēs un kas nē. Šim biznesam pastāvēja alternatīvas un Valstis vai lokālas teritorijas veiksmīgi risināja savas problēmas bez šī biznesa pakalpojuma. Tomēr šiem cilvēkiem tas nepatika, alternatīvie varianti tiem nebija vajadzīgi, jo tad cilvēki atteiktos no viņu paša biznesa modeļa. Notika nepārtraukts darbs, lai samazinātu suverēno Valstu neatkarību un ieviestu šo biznesa modeli citās Valstīs. Tas veiksmīgi notika un attīstījās, izņemot dažas Valstis, kas pretojās šim modelim.
Mēs parastie cilvēki protam plānot dažu gadu garumā. Vadot biznesu 200, 300, 400... 900+ gadus patstāvīgi mainīgā pasaulē, kur pats piedalies biznesa modeļa un likumdošanas pilnveidošanā sev par labu, liek domāt un izdomāt stratēģijas bišķiņ garākos laika sprīžos ar pavisām citām iesaistītām sastāvdaļām, sevišķi apstākļos, kad traucē blakus Valstu neatkarība ar to nedraudzīgo likumdošanu, kas traucē taisīt džunguru.
Vēsture - ir noteikta laika, tajā brīdī visu dzīvojošo cilvēku rīcība noteiktos apstākļos. Pārzinot katru iesaistīto Cilvēku notikumā, rodas sapratne par Vēsturiskā notikuma Patiesumu.
Lasīšana nodrošina zināšanas un sapratņu veidošanu cilvēkos, bet neiemāca to rīkoties un nedod jaunas iemaņas. Tas ir arī žurnalistikas mīnuss - tāpēc, neatkarīgi no publicētā materiāla aktualitātes, parastajai tautai neiesaistoties risināšanā, nekas nemainās.
NEKAS NEMAINĀS.
Tikai tad, ja ir problēma un plašas sabiedriskās masas iesaistās problēmas risināšanā problēmu var atrisināt.
Projekts “Ideālā Valsts”, tika radīts, lai to izdarītu. Lai to izdarītu būs nepieciešams:
1. Masu informācijas līdzeklis;
2. Masu informācijas līdzekļiem Reģionos;
3. Ekonomiskās Platformas;
4. Biedrības/NVO;
Projekts “Ideālā Valsts” patreiz sastāv no Masu informācijas līdzekļiem;
1. Latvijas problemātikas risināšanai - “Ideālā Valsts”, reģ.Nr 000740369, www.idealavalsts.lv;
2. Reģionālā portāla eValmiera – www.evalmiera.lv.
Tiek veidota ekonomiskā platforma, kas dotajā brīdī sastāv no;
1. Tiešsaistes Tirdzniecības Centra – TiTiCe, www.titice.lv;
2. Ēdienu piegādes sistēmas – www.edienupiegade.vip;
3. Veikalu tirdzniecības platformas – www.iVeikali.eu;
4. Kurjeru Sistēmas Pilsētas Kurjeri – www.pilsetaskurjeri.lv;
Katram no šiem projektiem ir sava iecere, loma un nākotnes mērķis.

Kas ir "Ideāla Valsts"?
Mūsu patreizējā interpretācijā, neuzspiežot savu redzējumu un ar vēlmi izdiskutēt, šo jautājumu ar citiem Sabiedrības locekļiem un nodefināt daudz maz pieņemamu modeli/definīciju, kā atspēriena punktu, darba modeli, piedāvājam sekojošo:

Visa pamatā ir Cilvēks.
Cilvēks šai Pasaulē ienāk ar sev raksturīgiem PsihoFizioloģiskiem Raksturlielumiem, kas atšķir to no citiem un kas ir pamats Individuālajām Spējām/Talantiem. Cilvēks izpaužas caur Tiem. Cilvēka personīgās spējas ir ierobežotas, lai tas spētu pilnvērtīgi parūpēties un pašattīstīt Sevi.
Pēc ienākšanas, šai Pasaulē, Cilvēka eksistence un Spēju/Talantu attīstība ir atkarīga tikai un vienīgi no Citiem Cilvēkiem, to Spējām/Talantiem un apkārtējās Pasaules/Vides - Institūciju un Cilvēku Spējām/Talantiem.
Spējas/Talantu attīstība ir proporcionāli atkarīga no zināšanām, prakses, pieredzes un informācijas daudzveidības Sabiedrībā, kas transformējas Likumdošanā, Institūcijās, Profesijās, to mērķos un uzdevumos.
Patiesība ir viena un tai pat laikā Tā sastāv no daudz dažādām sastāvdaļām. Cilvēkam iedzimstot noteiktā Vidē, tas uzkrāj sevī Daļiņas no Patiesības un ir tikai Patiesības Daļiņu nēsātājs. PsihoFizioloģisku un noteiktu prasmju trūkuma dēļ, saskaroties komunikācijā ar Citu Indivīdu, Citas Patiesības daļiņas nēsātāju, tas savu Patiesības daļiņu uztver un aizstāv, kā Vienīgo Patiesību. Kopdarbība, problēmrisināšana šai situācijā nav iespējama, kurš no Indivīdiem dominē Sabiedrības hierarhijā, tā Patiesības daļiņa arī uzvar un tiek uzspiesta citiem.
"Ideāla Valsts" ir Teritorija, kurā Valsts, Pašvaldības, NVO, Privātās, Jauktās institūcijas nodrošina Indivīda potenciālo Talantu/Spēju attīstību un pašrealizāciju rūpēs par līdzcilvēkiem.

Top