Apraksts

Reiz dzīvoja Šuvēja. Caurām dienām viņa čakli strādāja, šūdinādama kleitas, jaciņas, bikšeles un cepurītes, jo šuva viņa no sirds un pasūtījumu viņai netrūka. Kādu vakaru, pagalam piekususi, Šuvēja aizmiga ar adatu rokās.

preces